Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Ve čtvrtek dne 25. října 2018 se na 3. základní škole v Chebu konal projektový den k 100.výročí vzniku Československa.  Ve škole bylo rozmístěno celkem deset stanovišť. Ráno dostali žáci kartičky na známky a informace od svých třídních učitelů. Také se rozdělili na skupiny,aby mohli mezi sebou soutěžit. Poté chodili na jednotlivá stanoviště, jimiž byly Historie vzniku ČSR, Život před sty lety, Významné osmičky, Prvorepubliková móda, T. G. Masaryk, Státní symboly, Písničky z období 1. republiky a spousta dalších. Na každém stanovišti  žáci sledovali prezentaci  k danému tématu. Poté se zapojili do mnoha zajímavých aktivit, které si pro ně připravili jejich spolužáci z 8. a 9. tříd - klečení na hrachu s ukazovátkem na rukách, skládání puzzlí se slovy české

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii A 3.-5. ročník ZŠ se do soutěže zapojilo 30 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 342. 1. místo obsadil Pavel Šinka a postupuje do KK, 2. místo Miroslava Křížová, 3.-4. místo Elen Nguyenová a Adem Šperl.

V kategorie B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo jen 10 řešitelů z naší školy, v kraji 469. 1. místo obsadil a postupuje do KK Tomáš Stejskal, patří mezi 44 nejlepších v kraji. 2. místo Karolína Pechová, 3. místo

Dne 10. 10. si žáci 8. a 9. ročníků prověřili své znalosti z oboru fyziky, zeměpisu, přírodopisu v přírodovědném Klokanovi. 

Tentokrát běžel i pan ředitel
40. Zlatá míle opět přilákala spoustu běžců a tentokrát trať dlouhou 1660m zkusil i ředitel 3.ZŠ Mgr. Pavel Černý.:-)) Celkem běželo 96 závodníků, ale někteří si zaběhli i dva závody, např. Jan Fišer rok nar. 2010-(kategorie D-700m) zaběhl 1660m v kategorii B za 6:23,54. Taktéž Tadeáš Mansfeld, který běžel svou kategorii C na 700m a vyhrál ji, běžel ještě závod na 1660m a zaběhl nejlepší čas tohoto dne 6:15,24.
Žákovský rekord tratě na 1660m nebyl překonán. Nejpočetnější kategorií byla Kategorie C-18 chlapců na startu. Naprosto skvělý výkon předvedl Marek Novák na trati Double Míle 3320m s časem 12:17,33. Jedinou ženou, která se této tratě nezalekla, byla

3. ZŠ v Chebu pořádá v lesoparku na Zlatém vrchu již 40. Zlatou míli, tradiční běžecký závod pro malé i velké běžce. Délka tratí je přizpůsobená věku závodníků, celkem se poběží v 8 kategoriích. Klasický závod měří 1660m, ale pro vytrvalce je nachystaná Double Míle. Letos bychom chtěli pozvat také týmy (rodič + 2 žáci).

V pondělí 3. 9. usedli žáci opět do školních lavic. Naše nejmenší slavnostně přivítal nejen ředitel školy, ale i pan starosta Mgr. Zdeněk Hrkal, který jim popřál mnoho úspěchů a předal jim malý dáreček. Prvňačky jistě potěšilo i krátké vystoupení jejich starších spolužáků.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.


Tisková zpráva na stránkách MÚ

 

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.

Úřední doba ve škole každé pondělí 8.00 - 12.00

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2017 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 3. 9. od 17.00.

Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny od 27. 8. - 31. 8. od 9.00 do 11.00.

Školní časopis Zlaťáček (naleznete v sekci Žáci/Školní časopis) uspěl v soutěži vyhlášené Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska a Informačního centra pro mládež Cheb s podporou Karlovarského kraje a Asociace středoškolských klubů ČR. V kategorii žáci 1. a 2. stupně obsadil první místo. Poděkování patří redakční radě časopisu pod vedením p. u. Aleny Borkovcové a technickou podporu Zdeňku Vrbatovi.

Škola získala ocenění od společnosti SCIO pro žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Národním testování pro základní a střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na jaře 2018 (klik na obrázek ocenění). A rovněž za aktivní přístup ke vzdělávání udělovaných společností SCIO, odkaz níže.

Ocenění

V měsíci červnu probíhal ve školní družině atletický trojboj. Žáci soutěžili v hodu tenisovým míčkem, ve skoku do dálky a v běhu na čas. Všichni se velmi snažili a zápolili s velkým nasazením. Na fotografiích máme vítěze ze všech kategorií.

Dobroslava Šmídková, vedoucí ŠD

V pátek 22. června se na naší škole odehrála akce zvaná „3. ZŠ má talent“. Je to talentová soutěž, která je v režii žákovského parlamentu, složeného z členů jednotlivých tříd prvního a druhého stupně, a celou akci si pořádají a organizují děti samy. Letos jsme oslavili již 5. ročník a padl i rekord v počtu 54 soutěžících. Soutěž obsahuje čtyři kategorie – hra na hudební nástroj, zpěv, mluvené slovo a tanec. Koná se v tělocvičně, kde je dostatek místa pro velké publikum, které tvoří žáci i učitelé. Hlavní slovo má porota, ve složení Hana Houdková, Slávka Šmídková - paní vychovatelky, Filip Eliáš a Natálie Šinková – zástupci ŽP, ale přesto publikum dávalo najevo své emoce a ocenilo účastníky upřímným potleskem. I přes velkou

Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 24 žáků, učitel, vychovatel a zdravotník. Děti byly ubytovány v penzionu Bublava. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna autobusem.

Dne 5.6. a 7.6.2018 se uskutečnily dvě školní soutěže- AZ kvíz a sudoku, určené pro žáky 4. a 5.tříd.

Letošní jaro bylo pro naše žáky velmi úspěšné. Uspěli jak v předmětových, tak ve sportovních soutěžích. První vítězství v okresním kole a 2. místo v kole krajském vybojovalo družstvo žáků 1. stupně ve vybíjené. Své kvality předvedlo i družstvo žáků 1. - 3. tříd ve fotbalové soutěži Mc Donald´s Cup, kde chlapci vybojovali 2. místo v okresním kole. Následoval úspěch v jazykové soutěži s názvem „Angličtina nás baví“.  V okresním kole Lucie Dinh získala zlato a David Nguyen Dang Khoi Vu obsadil druhé místo.

Také letos se naše škola zúčastnila festivalu Chebské dvorky, které pořádala Galerie G4. Naší malou expozici z děl žáků školní družiny jste mohli shlédnout na dvorku č. 4 v blízkosti chebského Studia D. Výstava probíhala ve dnech 7. a 8. 6. Více o festivalu zde. 

 

Úterní dopoledne se žáci 9.B věnovali tvorbě trikových filmů v rámci společné akce s žáky partnerské školy Pestalozzischule Weiden. Akce nesla název vystihující tvorbu - Stop Motion. Lektorem byl Philipp Reich ze společnosti Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord. Ten žáky seznámil s postupem tvorby a dále je při vlastních krátkých filmech provázel. Za zhruba dvě hodiny práce žáci předvedli svou přirozenou šikovnost při práci s technikou a výsledné krátké filmy o tom vypovídaly. Dík patří i organizátorům z partnerské školy ve Weidenu.

 

Dne 31.5.2018 proběhlo v Sokolově krajské kolo atletické soutěže " Pohár rozhlasu". Do tohoto kola se po vítězství v kole okrskovém i okresním probojovalo družstvo starších chlapců ve složení : D.Vaidiš, L. Weizenbauer, M. Škabrada, M. Michalco, M. Skopal, J. Šura,  M. Langmaier, D. Goga, D. Duc, R. Banda. V obrovské konkurenci základních škol z Karlových Varů, Sokolova a Chebu naši kluci po bojovném výkonu krajské kolo vyhráli a dosáhli tak zatím nejlepšího sportovního úspěchu v historii školy. Děkujeme za skvělé výkony a reprezentaci školy a moc gratulujeme.

Mgr. Jan Forst

 

Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 9. 2018, dle dohody možno i dříve, v oboru

  1. učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. (3.) stupně ZŠ
  2. Preferované aprobace s Čj, D, F
  3. plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)
  4. první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba, následně možná smlouva na dobu neurčitou.

Další info v letáku

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se žáci 1. stupně utkali v okrskovém kole soutěže Mc Donald´s Cup. Své síly změřili žáci se soupeři z ostatních chebských škol.

V pondělí 30. dubna se žáci 1. stupně utkali ve školním kole soutěže McDonald Cup. Své síly změřili žáci 1. ročníku, 2. a 3. ročníků a 4. a 5. ročníků. Po mnohdy vyrovnaných bojích však mohl vyhrát jen jeden tým. Výsledné tabulky níže.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz