Výchovný poradce

Mgr. Eva Pospíšilová

354 422 408  778 441 969
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Úterý 14,00-14,45   po domluvě

Poradenské služby - Školní poradenské pracoviště

Kariérové poradenství

Žáci s SVP

vzhledem k množícím se dotazům týkajících se bodování úloh v didaktických testech Jednotné přijímací zkoušky Vám zasíláme následující informaci:

1)      Uzavřené úlohy = křížkování odpovědí
za chybné odpovědi se body neodečítají

2)      Otevřené úlohy = vypsání odpovědí
v úloze se zpravidla požaduje více odpovědí, např. vypiš 4 slova s gramatickou chybou. Za správné slovo dostane uchazeč + 1 bod, za chybné nebo chybějící slovo dostane -1 bod, avšak v celkovém bodovém zisku dostane minimálně 0 bodů, nedostane tedy nikdy záporný počet bodů.Pro lepší pochopení vysvětlím na výše uvedeném zadání: vypiš 4 slova s gramatickou chybou:
Mohou nastat např. tyto situace:

 1. a)vypsána 4 slova správně = uchazeč dostane 4 body
 2. b)vypsána 3 slova správně = + 3 body
  1 slovo je chybně nebo chybí = -1 bod
  Celkem uchazeč za tuto úlohu dostane 3-1 = 2 body
 3. c)vypsáno 1 slovo správně = + 1 bod
  vypsáno 1 slovo chybně = -1 bod
  nevypsána 2 slova = -2 body

Celkem 1-1-2 = -2, avšak uchazeč dostane celkem za úlohu 0 bodů (= nikdy nepůjde do mínusu)

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych i touto cestou informovat Vás i Vaše výchovné poradce o tradiční přípravné akci pro žáky končících ročníků základních škol s názvem „Přijímací zkoušky NANEČISTO“.

Každoročně pořádáme v tomto období pro zájemce o studium oborů Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizaceZDARMA pokusné ověření připravenosti žáků na blížící se přijímací zkoušky do oborů zakončených maturitní zkouškou.

Přijímací zkoušky NANEČISTO se budou konat ve čtvrtek 1. února 2018, od 14:30 do 17:40 hodin v níže uvedeném schématu.

Pokud máte zájem přiblížit žákům samotný průběh zkoušky, s hodnoceným výsledkem a doporučením, předejte prosím tuto informaci zájemcům o studium některého z našich oborů, a ti se mohou písemně hlásit na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V loňském roce si možnost samotné administrace a zkoušky v plánovaném prostředí vyzkoušelo na 230 žáků. Zvýšila se tak jejich šance uspět u zkoušek, které jsou jejich „první větší zkušeností se střední školou“.

V příloze najdete i aktuální nabídku oborů školy.

Po sloučení SPŠ Loket a SOU Horní Slavkov a ISŠTE Sokolov je tak nabídka naší školy větší a pestřejší.

Stále je možné v rozhodném období školu navštěvovat a seznamovat se s možnostmi prostředí a nabídkou studia.

Plánované schéma zkoušek:

14:30 – 14:45 administrace v učebně dle rozpisu - ČJL

14:45 – 15:45 testové úlohy – Český jazyk a literatura (ČJL)

15:45 – 15:55  ukončení administrace testů - ČJL

15:55 – 16:15 přestávka na odpočinek

16:15 – 16:30 administrace v učebně dle rozpisu - MAT

16:30 – 17:30 testové úlohy – Matematika (MAT)

17:30 – 17:40  ukončení administrace testů – MAT

Připravovaná testová zadání jsou harmonizovaná s reálnými.

Anonymně opravené testy, včetně výsledků a pořadí, budou k dispozici v nejkratší možné době.

Rodiče, popř. doprovod, bude mít zajištěno zázemí.

Pro další informace mě můžete kontaktovat.

S pozdravem a přáním klidného zbytku prvního pololetí školního roku...

Mgr. Pavel Janus

ředitel školy

Dobrý den,

dovolujeme si Vás a Vaše žáky pozvat na Den otevřených dveří Hotelové školy Mariánské Lázně.

Akce proběhne dne 15. 11. 2017

Obor Hotelnictví a turismus -  15.00 - 17.00 hod. ulice Komenského 449

Obor kuchař a číšník               10.00 - 16.00 hod. ulice Poštovní 7

Děkuji a těšíme se na Vaši milou návštěvu.

Za Hotelovou školu Mariánské Lázně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." name="Jana Zajacová" data-hovercard-id="Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jménem naší společnosti Strunal Schönbach, která se zabývá výrobou strunných hudebních nástrojů, si Vás i Vaše žáky dovoluji pozvat na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který se koná dne 23.9.2017 od 10.00 – 16.00 hodin v Lubech.

Děkuji a těšíme se na Vaši návštěvu.

S přátelským pozdravem / Kind regards

Michaela Pecháčková
Assistentka ředitele | Strunal Schönbach

mob: +420 720 735 501
tel:     +420 354 477 213
fax:   +420 354 596 468

cid:<a href=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." cid:<a href=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." width="107" height="53" />

© 2016 Strunal Schönbach s.r.o., Petra Bezruče 730, 351 37 Luby, Czech Republic

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ozývám se ve věci prezentační výstavy SŠ Karlovarského kraje aneb Kam po základce…..?

s nabídkou studia pro školní rok 2018/2019. Akce je primárně určena žákům, kteří se v uvedeném

školním roce chystají nastoupit ke střednímu vzdělávání.

Místo konání akce: Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb, p. o.

Na Hrázi 1, 350 02 Cheb

Den konání akce: 27. 9. 2017 (středa)

Čas konání akce: 9. 00 16. 00 hodin

Vážená paní, vážený pane,

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, bude opět v letošním roce pořádat tradiční kontraktační výstavu „Kam po základní škole“, kde se představí na dvacet středních škol regionu Karlovarska, a na tucet vystavovatelů z řad možných zaměstnavatelů.

Po dvacáté třetí si mohou žáci základních škol přímo na místě ověřit svůj zájem u konkrétní střední školy. Mohou získat přímo na místě informace od zástupců škol, často od jejich ředitelů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017.

 Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017.

Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Zveřejněn Snímek školy definující Školské poradenské zařízení, k stažení v sekci Výchovný poradce, Žáci s SVP.

Od 15. 3. si můžete u výchovné poradkyně vyzvednout proti podpisu Zápisový lístek.

Dne 19. 11. 2015 se uskuteční schůzka rodičů vycházejících žáků v 16. 30 hod. v učebně Smart, v 1. patře naproti ředitelně. Pozvána je i zástupkyně SZŠ s krátkou informací o studiu na této chebské škole.

ISŠTe Sokolov – výstava škol 22. 10. 2015, 9.00 – 17.00 hod. Akci finančně podpořil Karlovarský kraj a Město Sokolov. Na výstavě v Sokolově se představí: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Střední lesnická škola Žlutice Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Gymnázium a střední odborná škola Chodov Hotelová škola Mariánské Lázně Integrovaná škola Cheb Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim Střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední škola živnostenská Sokolov Střední zemědělská škola Dalovice Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Odborné učiliště a Učiliště Horní Slavkov Gymnázium a Obchodní akademie Mariánské Lázně Střední průmyslová škola Ostrov Součástí akce je i Den otevřených dveří ISŠTE Sokolov (8-17 hodin). V celém areálu školy je zakázáno kouřit.

8. října 2015 – SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197, 8.30 – 17.00 Na výstavě v Ostrově se představí školy: • Gymnázium a Střední odborná škola Chodov • Gymnázium Ostrov • Integrovaná střední škola Cheb • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov • OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary • První české gymnázium v Karlových Varech • Střední lesnická škola Žlutice • Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek • Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice • Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary • Střední odborná škola stavební Karlovy Vary • Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary • Střední odborné učiliště Toužim • Střední průmyslová škola Loket • Střední průmyslová škola Ostrov • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace • Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary • Střední zemědělská škola Da

Do Vašeho diáře: 13. - 15. října 2015 bude ve SPA Thermal v K. Varech pro Vaše žáky připravena jedinečná možnost shlédnout nabídku studia a vzdělávání na školách nejen v našem regionu, ale i škol s celostátním významem. Uvidí přehlídku prací studentů, možnosti studia v zahraničí, jazykové pobyty, služby pro studenty a rodiče. Seznámí se se školami, o kterých ještě neslyšeli. Vystavovatelé z celé republiky sem přijedou s informacemi pro Vaše žáky. Pro maturanty zajišťujeme účast VŠ s jejich nabídkou studia. Nově pak nabídky pracovního uplatnění po studiu u významných zaměstnavatelů v našem regiónu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz