Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2023/24

Kroužek Vyučující Počet žáků Učebna Den, čas
Keramika Šmídková 10 ŠD Po, 15:30 - 17:30
Seminář z matematiky 9.ročník Korbičková 10 318 St, 14:00 - 16:00
Aj pro nejmenší Kubalová 25 119 Čt, 11.50-12.35
Aj pro nejmenší Lamlechová 17 203 Čt, 11.50-12.35
Kroužek německého jazyka Přibylová 10 117 Čt, 14:00 - 15:00
Seminář z ČJ pro 9. ročník Šonková 10 222 St, 14:00 - 15:30
Výtvarný kroužek Houdková 10 ŠD Čt, 15:30 - 16:30
Aj pro nejmenší Šperlová 24 103 Čt, 11.50-12.35
Robotika I Vrbata 20 307 Út, 14:00-16:00
Robotika II, FLL Vrbata 10 307, 314 Út, 14:00-16:00
Aj pro nejmenší Streicherová 18 1.B Čt, 11:50-12:35
Sportovní hry 4.-5.tř. Marková 20 tělocvična St, 14:00 - 15:00

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz