Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2017/18

Kroužek Vyučující Učebna Den od - do
Anglický jazyk Provázek PC 124 Středa 7:00 - 7:45
Internetový klub Čamrová PC sklad Pondělí 14:00 - 15:00
Klub deskových her od 4. tříd Korbičková M Čtvrtek 14:00 - 15:00
Keramika - pokročilí Šmídková VV Pondělí 15:30 - 16:30
Keramika - začátečníci Šmídková VV Úterý 15:30 - 16:30
Sportovní hry 4. - 5. třídy Sládková TV - velká Čtvrtek 14:00 - 15:00
Zpívání (2. - 5. ročník) Müllerová 2. B Úterý 14:00 - 15:00
Výtvarný Houdková ŠD Středa 15:30 - 16:30
AJ pro nejmenší 1. A Dostálová Smart Středa 11:45 - 12:45
AJ pro nejmenší 2. A Dostálová Smart Úterý 11:45 - 12:45
AJ pro nejmenší 2. A Kubalová Smart Úterý 11:45 - 12:45
AJ pro nejmenší 2. B Kubalová Smart Pátek 11:45 - 12:45
AJ pro nejmenší 2. B Provázek Smart Pátek 11:45 - 12:45
AJ pro nejmenší 1. B Provázek Smart Pondělí 11:45 - 12:45
AJ pro nejmenší 1. B Brychová Smart Pondělí 11:45 - 12:45
AJ pro nejmenší 1. A Škrdlová Smart Středa 11:45 - 12:45
Tvůrčí psaní Borkovcová knihovna Středa 14:00 - 15:00
Zábavná matematika 7. ročník Korbičková M Středa 14:00 - 15:00
Programování Vrbata PC okna Čtvrtek 14:00 - 15:00
Logická matematika pro 2. třídu Müllerová 2. B Středa 13:30 - 15:00
Míčové hry 2. - 3. třída Kubalová TV - velká Středa 14:00 - 15:00
Sportovní hry 2. stupeň - Centrum sportu Forst TV velká Pondělí 14:00 - 15:30
Kondiční cvičení - Centrum sportu Forst TV - malá Čtvrtek 14:00 - 15:30
Flétničky Škrdlová 4. A Úterý 14:00 - 15:00
Pohybové hry Brychová TV Úterý 14:00 - 15:00

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz