Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2018/19

Kroužek Vyučující Počet žáků Učebna

Den
od - do 

Keramika pro začátečníky Šmídková 10 Vv Úterý
15:30 - 17:00
Keramika pro pokročilé Šmídková 10 Vv Pondělí
15:30 - 17:00
Kroužek Aj Provázek 10 uč. PC Úterý
7:00 - 7:45
Aj pro nejmenší Kubalová 10 uč. 3.A Úterý
11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší Kubalová 10 uč. 3.A Středa
11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší Kubalová 10 uč. 3.A Pátek
11:40 - 12:35
Sportovky Kubalová 20 velká TV Úterý
14:00 - 15:00
Výtvarný kroužek Houdková 10 ŠD Středa
15:30 - 16:30
Tvůrčí psaní Borkovcová 14 uč. 204 Úterý
14:00 - 15:00
Pohybové hry Schrimpfová 15 malá TV Úterý
14:00 - 15:00
Sportovní hry - florbal Forst 15 velká TV Pondělí
14:00 - 16:30
Aj pro nejmenší Provázek 10 uř. 224 Středa
11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší Provázek 10 uř. 224 Čtvrtek
11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší Brychová 11 uč. 2.B Čtvrtek
11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší Brychová 10 uč. 2.B Pátek
15:30 - 17:00
Zpívání Čverha 12 uč. 1.B Čtvrtek
14:00 - 15:00
Aj pro nejmenší Škrdlová 10 uč. 5.A Úterý
11:40 - 12:35
Flétna Škrdlová 10 Vv Úterý
14:00 - 15:00
Klub deskových her Korbičková 10 uč. 6.A Čtvrtek
14:00 - 15:00
Klub matematiků Korbičková 10 uč. 6.A Úterý
14:00 - 15:00
Robotika Vrbata 10 uč. PC Čtvrtek
14:00 - 15:00

 

 

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz