Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2019/20

Kroužek Vyučující Počet žáků Učebna Den                   od - do 
Keramika Šmídková 11 Vv Pondělí      15:30 - 17:00
Výtvarný kroužek Houdková 10 ŠD Středa       15:30 - 16:30
Kroužek Aj Provázek 10 uč. PC Čtvrtek             7:00 - 7:45
Aj pro nejmenší 1.A Kubalová 10 uč. 1.B Čtvrtek       11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší 1.B Kubalová 10 uč. 1.B Pátek       11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší 1.A Škrdlová 10 uč. 3.A Pondělí       11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší 2.B Fusková 10 uč. 3.A Úterý      11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší 2.B Provázek 10 uč. 3.A Úterý      11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší 2.A Provázek 10 uč. 3.A Středa      11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší 2.A Lamlechová 10 uč. 3.A Středa      11:40 - 12:35
Aj pro nejmenší 1.B Fusková 10 uč. 3.A Pátek       11:40 - 12:35
Sportovky Kubalová 20 velká TV Středa       14:00 - 15:00
Tvůrčí psaní Borkovcová 14 uč. 204 Pondělí       14:00 - 15:00
Zábavná angličtina Škrdlová 10 uč. 5.A Čtvrtek       13:00 - 14:00
Flétna Škrdlová 10 Vv Úterý       13:00 - 14:00
Klub deskových her Korbičková 10 uč. 6.A Čtvrtek       14:00 - 15:00
Hejmatici Korbičková 10 uč. 6.A Středa       14:00 - 15:00

 

 

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz