Zájmové útvary, kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2022/23

Kroužek

Vyučující

Počet žáků

Učebna

Den, čas

Výtvarný kroužek

Houdková

10

ŠD

St, 15:30 - 16:30

Klub deskových her

Korbičková

10

6.B

Čt, 14:00 - 15:30

Hejmatici

Korbičková

10

6.B

Út, 14:00 - 15:30

Seminář z matematiky

Korbičková

10

6.B

St, 14:00 - 15:30

AJ pro nejmenší

Lamlechová

20

2.A

Čt, 11:50 - 12:35

AJ pro nejmenší

Gharabawy Solařová

18

2.B

Čt, 11:50 - 12:35

AJ pro nejmenší

Kubalová

16

1.A

Út, 11:50 - 12:35

AJ pro nejmenší

Lavičková

15

1.A,B

Út, 11:50 - 12:35

AJ pro nejmenší

Vlášková

16

1.B

Út, 11:50 - 12:35

Robotika

Vrbata

6

dílny

Út, 14:00 - 15:00

Sportovní hry

Marková Sládková

10

Tělocvična

Čt, 14:00 - 15:00

Badatelský klub

Píbil

10

učebna IT

St, 14:00 - 15:30

Keramika

Šmídková

10

učebna VV

Po, 15:00 - 17:00

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz