Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru
{prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz
Třídní učitelé
Třída Třídní učitel Zastupující třídní učitel
1. A Mgr. Lenka Denková Mgr. Mirka Špalková
1. B Mgr. Mirka Špalková Mgr. Lenka Denková
2. A Mgr. Ivana Baniunynská Mgr. Lucie Kubalová 
2. B Mgr. Lucie Kubalová  Mgr. Ivana Baniunynská
3. A Karolína Lamlechová  Mgr. Hana Pultarová 
3. B Mgr. Eva Solařová Karolína Lamlechová 
4. A Ivana Škrdlová  Markéta Fusková 
4. B Markéta Fusková  Ivana Škrdlová 
5. A Mgr. Jana Šťastná Mgr. Michaela Marková Sládková
5. B Mgr. Michaela Marková Sládková Mgr. Jana Šťastná
6. A Mgr. Karin Prochásková Monika Trykarová
6. B Mgr. Rostislav Píbil Ing. Ivana Sačuková
7. A Mgr. Jitka Markgrafová  Mgr. Gabriela Tomsová 
7. B Mgr. Gabriela Tomsová  Mgr. Jitka Markgrafová 
8.A Mgr. Michaela Korbičková  Jana Němejcová 
8.B Jana Němejcová  Mgr. Michaela Korbičková 
9. A Mgr. Jan Forst Mgr. Pavlína Hošnová
9. B Mgr. Pavlína Hošnová Mgr. Jan Forst
     
Netřídní učitelé
Mgr. Pavel Černý Mgr. Alena Borkovcová Mgr. Eva Pospíšilová
Mgr. Hana Pultarová Ing. Ivana Sačuková Monika Trykarová
Mgr. Hana Veselá Ing. Zdeněk Vrbata  
     
Asistenti pedagoga
Barbara Lavičková Marie Nováková Bc. Cristina Vlášková
Petra Mezková Marta Schrimpfová  
     
Školní družina
Hana Houdková  Dobroslava Šmídková  Natálie Straková 
     
Školní jídelna  
Lenka Horčičková vedoucí školní jídelny  
Zdeňka Kozáková vedoucí kuchařka  
Lenka Šverdíková kuchařka  
Zuzana Harudová pomocná kuchařka  
Demeterová Eva pomocná kuchařka  
     
THP  
Trávníčková Alena hospodářka  
Šverdík Zdeněk školník  
Hottmarová Jaroslava účetní  
Maříková Jiřina PAM  
uklízečky:    
Šoleová Gabriela    
Široká Alena    
Uhligová Petra    

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz