Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru {prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz

Třída Třídní učitel Zastupující učitel
1.A Baniunynská Iva Šperlová Štěpánka
1.B Šperlová Štěpánka Baniunynská Iva
2.A Kubalová Lucie Müllerová Helena
2.B Müllerová Helena Kubalová Lucie
3.A Brychová Markéta Jana Šťastná
3.B Solařová Eva Brychová Markéta
4.A Škrdlová Ivana Pultarová Hana
4.B Špalková Mirka Škrdlová Ivana
5.A Solařová Eva Sládková Michaela
5.B Sládková Michaela Solařová Eva
6.A Čamrová Libuše Hudecová libuše
6.B Hudecová Libuše Čamrová Libuše
7.A Provázek Jozef Hošnová Pavlína
8.A Vrbata Zdeněk Provázek Jozef
9.A Korbičková Michaela Forst Jan
9.B Forst Jan Korbičková Michaela

Učitelé  netřídní
Borkovcová Alena Hošnová Pavlína
Černý Pavel Pospíšilová Eva
Dostálová Štěpánka Pultarová Hana

Asistenti pedagoga
Nováková Marie  Mezková Petra
Schrimpfová Marta  

Školní družina
Dobroslava Šmídková vedoucí školní družiny
Hana Houdková vychovatelka ŠD
Kučerová Natálie vychovatelka ŠD
Šťastná Andrea vychovatelka ŠD

Školní jídelna
Lenka Horčičková vedoucí školní jídelny
Zdeňka Kozáková vedoucí kuchařka
Lenka Šverdíková kuchařka
Lucie Galeková pomocná kuchařka
   

THP
Trávníčková Alena hospodářka
Šverdík Zdeněk školník
Hottmarová Jaroslava účetní
Maříková Jiřina PAM
uklízečky:  
Šoleová Gabriela  
Široká Alena  
Uhligová Petra  

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz