Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru {prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz

Třída Třídní učitel Zastupující učitel
1.A Baniunynská Ivana Kubalová Lucie
1.B Kubalová Lucie Baniunynská Ivana
2.A Lamlechová Karolína Špalková Mirka
2.B Špalková Mirka Lamlechová Karolína
3.A Škrdlová Ivana Fusková Markéta
3.B Fusková Markéta Škrdlová Ivana
4.A Denková Lenka Sládková Michaela
4.B Sládková Michaela Denková Lenka
5.A Solařová Eva Šťastná Jana
5.B Šťastná Jana Solařová Eva
6.A Margrafová Jitka Tomsová Gabriela
6.B Tomsová Gabriela Margrafová Jitka
7.A Korbičková Michaela Němejcová Jana
7.B Němejcová Jana Korbičková Michaela
8.A Forst Jan Borkovcová Alena
8.B Hošnová Pavlína Forst Jan
9.A Provázek Jozef Vrbata Zdeněk

Učitelé  netřídní
Borkovcová Alena Černý Pavel
Pospíšilová Eva Přibová Marie
Pultarová Hana Veselá Hana
Vrbata Zdeněk  

Asistenti pedagoga
Nováková Marie  Mezková Petra
Schrimpfová Marta  Sačuková Ivana
Němejcová Jana  

Školní družina
Dobroslava Šmídková vedoucí školní družiny
Hana Houdková vychovatelka ŠD
Straková Natálie vychovatelka ŠD

Školní jídelna
Lenka Horčičková vedoucí školní jídelny
Zdeňka Kozáková vedoucí kuchařka
Lenka Šverdíková kuchařka
Zuzana Harudová pomocná kuchařka
   

THP
Trávníčková Alena hospodářka
Šverdík Zdeněk školník
Hottmarová Jaroslava účetní
Maříková Jiřina PAM
uklízečky:  
Šoleová Gabriela  
Široká Alena  
Uhligová Petra  

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz