Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru
{prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz
Třída Třídní učitel Zastupující třídní učitel
1. A Mgr. Ivana Baniunynská Mgr. Lucie Kubalová
1. B Kubalová Lucie Mgr. Ivana Baniunynská
2. A Mgr. Lenka Denková Mgr. Mirka Špalková
2. B Mgr. Mirka Špalková Mgr. Lenka Denková
3. A Mgr. Jana Šťastná Mgr. Michaela Marková Sládková
3. B Mgr. Michaela Marková Sládková Mgr. Jana Šťastná
4. A Karolína Lamlechová Mgr. Eva Solařová
4. B Mgr. Eva Solařová Karolína Lamlechová
5. A Mgr. Ivana Škrdlová Mgr. Markéta Fusková
5. B Mgr. Markéta Fusková Mgr. Ivana Škrdlová
6. A Jakub Kotal, DiS. Monika Trykarová
6. B Monika Trykarová Jakub Kotal, DiS.
7. A Mgr. Pavlína Šonková Mgr. Karin Prochásková
7. B Mgr. Rostislav Píbil Mgr. Pavlína Šonková
8.A Mgr. Jitka Markgrafová Mgr. Gabriela Tomsová
8.B Mgr. Gabriela Tomsová Mgr. Jitka Markgrafová
9. A Mgr. Michaela Korbičková Jana Němejcová
9. B Jana Němejcová Mgr. Michaela Korbičková
Učitelé netřídní
Mgr. Alena Borkovcová         Mgr. Pavel Černý                 Mgr. Jan Forst
Mgr. Pavlína Hošnová           Mgr. Eva Pospíšilová            Mgr. Karin Prochásková
Lenka Přibylová                     Mgr. Hana Pultarová            Mgr. Hana Veselá
Ing. Zdeněk Vrbata
     
Asistenti pedagoga
Andrea Dvořáková               Bc. Markéta Floriánová        Barbara Lavičková
Petra Mezková                      Marie Nováková                  Marta Schrimpfová
Aneta Streicherová              Bc. Cristina Vlášková           Klára Gharabawy Solařová
     
Školní družina
Dobroslava Šmídková          Hana Houdková                   Natálie Straková
     
Školní jídelna
Lenka Horčičková vedoucí školní jídelny
Zdeňka Kozáková vedoucí kuchařka
Lenka Šverdíková kuchařka
Zuzana Harudová pomocná kuchařka
Demeterová Eva pomocná kuchařka
   
THP
Trávníčková Alena hospodářka
Šverdík Zdeněk školník
Hottmarová Jaroslava účetní
Dvořáková Lada PAM
uklízečky:  
Šoleová Gabriela  
Široká Alena  
Uhligová Petra  

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz