Zaměstnanci školy

ZAMĚSTNANCI - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Pedagogické pracovníky školy můžete kontaktovat na mailové adrese ve tvaru {prijmeni}{zavináč}3zscheb.cz

Jméno

Třídnictví

Předměty

Mgr. Baniunynská Ivana

1.A

1. stupeň

Mgr. Černý Pavel, MBA

ředitel školy

M, F

Bc. Floriánová Markéta

asistent pedagoga, U

NJ

Mgr. Forst Jan

učitel

Tv, NJ, Z

Gharabawy Solařová Klára

asistent pedagoga

 

Mgr. Goldová Denisa

7.A

ČJ, D, HV

Honzejk Jiří

asistent pedagoga

 

Mgr. Hošnová Pavlína

učitelka, metodik prevence

Ch, Př

Jurdová Nikol

asistent pedagoga

 

Mgr. Michaela Korbičková

7.B, koordinátor EVVO

M

Kotal Jakub, DiS.

8.A

AJ, D

Kovalchuk Nataliia

ukrajinský asistent

 

Mgr. Kubalová Lucie

2.A

1. stupeň

Mgr. Lamlechová Karolína

3.A

1. stupeň

Lavičková Barbara

Přípravná třída

 

Mgr. Markgrafová Jitka

6.B

F, PČ

Mgr. Marková Sládková Michaela

5.B

1. stupeň

Mezková Petra

asistent pedagoga

 

Mgr. Moravová Alžběta

učitelka

Hv, Vv, AJ

Němejcová Jana

učitelka

Vv, Hv, Z

Nováková Marie

asistent pedagoga

 

Mgr. Píbil Rostislav

9.B

VO, Inf, Př, PČ

Mgr. Pospíšilová Eva

učitelka, výchovný poradce

Tv, NJ, Z, PČ

Přibylová Lenka

4.A

1. stupeň

Schrimpfová Marta

asistent pedagoga

 

Mgr. Solařová Eva

3.B

1. stupeň

Streicherová Aneta

4.B

1. stupeň

Mgr. Šonková Pavlína

9.A

ČJ, AJ

Mgr. Špalková Mirka

1.B

1. stupeň

Mgr. Šperlová Štěpánka

2.B

1. stupeň

Mgr. Šťastná Jana

5.A

1. stupeň

Mgr. Tomsová Gabriela

6.A

ČJ

Trykarová Monika

8.B

AJ,HV

Bc. Tvrdá Radka

asistent pedagoga

 

Mgr. Veselá Hana

zástupce ředitele

M, F

Vozniuk Hanna

učitelka

jazyková příprava

Ing. Vrbata Zdeněk

učitel, koordinátor ICT

Inf, M, PČ

Vrbová Natálie

asistent pedagoga

 

     

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

   

Mgr. Onder Jakub

školní psycholog

 
     

ŠKOLNÍ DRUŽINA

   

Šmídková Dobroslava

vedoucí ŠD

 

Hofericová Kristýna

vychovatelka

 

Houdková Hana

vychovatelka

 

Straková Natálie

vychovatelka

 
     

ŠKOLNÍ JÍDELNA

   

Demeterová Eva

pomocná kuchařka

 

Horčičková Lenka

vedoucí ŠJ

 

Harudová Zuzana

pomocná kuchařka

 

Kozáková Zdena

vedoucí kuchařka

 

Šverdíková Lenka

kuchařka

 
     

THP

   

Zakrzewská Alena

hospodářka

 

Pavelková Zdeňka

administrativní pracovnice

 

Dvořáková Lada

PAM

 

Hotmarová Jaroslava

účetní

 

Hottmar Milan

ICT technik

 

Šverdík Zdeněk

školník

 

Boublíková Veronika

uklízečka

 

Široká Alena

uklízečka

 

Šoleová Gabriela

uklízečka

 

Uhligová Petra

uklízečka

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz