• Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

  Motto pro letošní ročník soutěže je čínské přísloví: Daruješ – li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš – li ho lovit, dáš mu potravu na celý život. Deset deváťáků si ověřilo své znalosti ve školním kole, které proběhlo v pátek 24. 11. 2023. Soutěžící řešili úkoly především z obecné…
 • 27. 11. 2023 bude provoz školy omezen - stávka

  Vážení rodiče. Na den 27. 11. 2023 byla ČMOS ve školství byla vyhlášená stávka. Naše škola se ke stávce připojila. V pondělí 27. 11. 2023 bude provoz školy omezen.Pro žáky přípravné třídy a 1. - 4. ročníku bude zajištěn náhradní program pedagogickými pracovníky v čase 8 - 12,35. Žáci budou…
 • Exkurze – Národní muzeum Praha – 15. 11. 2023

  Žáci devátých ročníků měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice Národního muzea v Praze. Po vstupu do areálu byli mile překvapeni rozmanitostí expozic, které si postupně prošli. Potom absolvovali připravený program. V komentované prohlídce byli seznámeni s hlavními érami pravěku a jejich obyvateli. V jednotlivých sálech byla expozice zaměřena…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz