• Nejlepší sportovci

  V obřadní síni radnice se ve středu 12.6. uskůtečnilo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců chebských základních a středních škol. Z rukou místostarosty Pagáče a předsedy okresní rady Asociace školních sportovních klubu Jana Žídka převzali sportovci diplomy, upomínkové plakety a věcné dárky. Za 3. ZŠ byli oceněni : Tereza Fischerová, Adéla Podzimková,…
 • Návštěva tiskárny HB Print v Chebu.

  Badatelsko - kreativní kroužek navštívil dne 28.5. tiskárnu HB Print v Chebu. Žáci viděli různé techniky tisku na papír. Moc děkujeme tiskárně HB Print a těšíme se na všechny zas příští rok.Vrbová, Mezková
 • Pasování na čtenáře - 3.6.2024

  Městská knihovna v Chebu uspořádala velice pěknou akci pro žáky 1. ročníků naší školy. Knihovnice předvedly poutavou scénku pro naše nejmenší čtenáře. Křemílek a Vochomůrka, kteří neumí číst, objevili Knihu kouzel staré čarodějnice. Ta je za odměnu naučila číst. Číst umí i naši malí žáčci a ti předvedli své umění…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz