• Ve sportovních soutěžích se žáci 1. stupně neztratili

  Během měsíce se uskutečnilo několik sportovních soutěží. Ve velké konkurenci škol z okresu Cheb se neztratila ani družstva naší školy. Ve vybíjené vybojovalo naše smíšené družstvo v okrskovém kole skvělé 1. místo. V okresním kole získalo 4. místo. Sestava: Abrahám, Fodorová, Kotlár, Mařas, Pavlovičová, Valečka, Král, Kulhánková, Zährl, Valíček, Chmel,…
 • Reprezentace žáků školy na dopravní soutěži mladých cyklistů

  Dne 9.5. proběhlo v DDM oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Ve veliké konkurenci všech škol z okresu Cheb se neztratili ani žáci naší školy. V kategorii mladších žáků získalo družstvo naší školy ve složení : J. Větříčková, E. Podušková, J. Král a D. Mařas 5. místo a družstvo starších…
 • Žáci 8. ročníků navštívili chebskou "zdrávku"

  Dne 12.5.2023 naše škola navštívila SZŠ a VOŠ v Chebu, kde jsme měli možnost vyzkoušet si některé základní postupy první pomoci. Bylo šest různých stanovišť, na kterých jsme se naučili, jak ošetřit různé zlomeniny, tepenné krvácení a také jsme měli možnost vyzkoušet si, jak dát člověka do stabilizované polohy, ale…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz