• Bublava - Škola v přírodě

    Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 36 žáků z 2. - 4. tříd. Děti byly ubytovány v penzionu Bublava. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna autobusem. Cesta byla bezproblémová. Na místě bylo pro nás již vše připraveno a děti se mohly ubytovat. Celkově ve všech námi využívaných prostorách…
  • Přijmeme učitelku 1. stupně od šk. roku 2019/20

    Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 9. 2019 v oboru • učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 1. stupně ZŠ • plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)• první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba• nabízíme: závodní stravování, příjemné prostředí menší školy, sportovní vyžití, možnost zajištění pronájmu bytu, 100.tis. příspěvek města• kontaktní…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

  • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
  • Nová metoda čtení - Sfumato
  • Testování formou Scio testů
  • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz