• Úřední doba o hlavních prázdninách 2024

  Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou. Úřední doba ve škole je každé pondělí 9:00 – 12:00, vyjma 29. 7. a 5. 8. 2024. Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2024 v 8:00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách. Informační schůzka pro rodiče žáků…
 • Sportovní den pro 1. stupeň

  Sportovní den na ZlaťákuV pondělí 24. června se po delší době opět konal sportovní den žáků 1. stupně. Žáci soutěžili v sedmi disciplínách – sprint, vytrvalostní běh, šplh, přeskok přes švihadlo, hod na cíl, hod plným míčem a skok do dálky z místa. Společně vždy porovnávali síly žáci stejných ročníků. V průběhu dopoledne si…
 • Ceny pro nejúspěšnější žáky v bodovací soutěži a Akademie 9. tříd

  Dne 20.7. se uskutečnila slavnostní Akademie 9. tříd v KC Svoboda. Při této příležitosti se na začátku akce předávala ocenění nejúspěšnějším žákům za školní rok 2023/2024. Byli oceněni žáci,kteří získali nejvíce cen v průběhu školního roku, a to podle zaměření soutěží - soutěže sportovní, humanitní a přírodovědné pro žáky 2.…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz