• Vědomostní soutěž A-Z kvíz.

  Dne 15.5. 2024 se uskutečnila ve škole vědomostní soutěž A-Z kvíz. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích - 4. a 5. ročník.Výsledky:4.ročník1.Matěj Marek2.Lucie Fantová3. Barbora Marková, Lilian Čeháková 5.ročník1.Kryštof Kulíšek2.Daniel Marek3.Jan Vršan, Nguyen Thien An
 • Krajské kolo vybíjené dívek.

  Dne 14.5.2024 se konalo finále okresního kola ve vybíjené dívek. Naše děvčata se umístila na krásném druhém místě a postoupila do krajského kola. Krajské kolo se konalo v pátek v KV a družstvo si odvezlo bronzové medaile. Gratulujeme!!!
 • Projektový den na 3.ZŠ Cheb - Den hudby

  V úterý den 14. května se uskutečnil na naší škole projektový den Den hudby. Cílem tohoto projektu bylo přiblížit žákům různé hudební žánry a představit jim pro ně již méně známé umělce, kterými byli například Elton John, nebo skupina Queen. Žákům byl přidělen vybraný umělec týden před samotným začátkem projektu,…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz