• Recitační soutěž únor 2024

  Školního kola recitace se účastnilo 32 žáků. V nulté kategorii recitovalo 8 prvňáčků. Porotu nejvíce zaujala Emilly Jirkalová svým procítěným přednesem. Nejpočetnější byla 1.kategorie-15 sólistů. Výkony recitátorů v této kategorii byly velmi vyrovnané! Zvítězila Anna Loukotová s krásnou výslovností a perfektním přednesem. Ve druhé kategorii se předvedlo 8 sólistů. Vítězem…
 • Předávání cen nejlepším mladým chemikům v kraji.

  V pátek 23.2.2024 proběhlo v sokolovském Synthomeru slavnostní předávání cen nejlepším mladým chemikům v kraji. Mezi tři nejlepší se probojoval i žák naší školy, Lukáš Čácha z 9.B. Žáci obdrželi nejenom diplom, ale také hezké věcné ceny od sponzora soutěže. Gratulujeme.
 • Přednáška o čs. letcích v RAF

  Přednáška o čs. letcích v RAF 1.2.2024 navštívil naši školu PhDr. Daniel Švec s přednáškou o čs. letcích působících v Royal Air Force v době 2. světové války. Přednáška byla určena pro žáky 9.tříd .A protože je pan Švec nejen historikem a výborným přednášejícím, ale také řádným členem Společenstva letecké…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz