• Mladý chemik 2022

  24.11.2022 proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Své síly poměřilo 11 žáků z devátých tříd. Stupně vítězů obsadili tito žáci: 1. Ngo Tomáš z 9.A se 44 body2. Dinh Lucie z 9.A se 42 body3.- 4. Svobodová Karolína z 9.B a Janů Richard z 9.A se shodným počtem 39 bodů.…
 • Logická olympiáda 2022 na naší škole

  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a je v českém prostředí unikátní soutěží. Zaměřuje se nikoliv na naučená fakta, ale na schopnost nalézat nová, neotřelá řešení. Rychle se zorientovat, logicky uvažovat a pohotově řešit konkrétní zadání. Zároveň slouží jako nástroj k vyhledávání mimořádně nadaných žáků. Její oblibu potvrzuje …
 • Oznámení o zdražení obědů od 1. 1. 2023

  Od ledna 2023 jsme nuceni zdražit obědy ve školní jídelně z důvodu zdražování potravin! Tento krok je nezbytný pro zachování kvality potravin, pestrosti obědů a plnění „SPOTŘEBNÍHO KOŠE!“ Podle vyhlášky č. 107/2005 jsou žáci zařazeni do kategorií dovršením věku v daném školním roce /1.9.do 31.8./ FINANČNÍ LIMIT NA NÁKUP POTRAVIN…

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz