• Osmáci jednodenními rodiči

  Žáci 8. třídy prožili jeden vyučovací den se svými panenkami alias miminky, o které se museli svědomitě a zodpovědně starat. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, že rodičovská péče není hračka, že je zapotřebí velké dávky trpělivosti, důslednosti a oddanosti. Mgr. Pavlína Hošnová
 • Aby srdce bilo

  Žáci 8. tříd navštívili 10.6.2022 SZŠ VOŠ v Chebu. Postupně si všichni vyzkoušeli masáž srdce a záchranu prostřednictvím defibrilátoru. I žáci školou povinní se mohou stát svědky nehody či úrazu, kdy bude zapotřebí poskytnout zraněnému první pomoc, a naši osmáci rozhodně nebudou bezradní a zaskočeni. Mgr. Pavlína Hošnová
 • Ocenění za výborné výsledky v národním testování Scio

  Zdravíme ze Scio, na jaře 2022 se vaše škola zapojila do projektu Národní testování. Máme pro vás skvělou zprávu – někteří z vašich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků ve vašem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním jsme dnes odeslali ocenění poštou na adresu školy. Oceněnému žáku gratuluje vedení školy. Ocenění: https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=29062…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz