• Parašutisté na 3. ZŠ Cheb

  Naši deváťáci ( Daniel Novák, Štěpán Prokop, Tomáš Prokop, Ondřej Pitra) se zapojili do kreativní soutěže Operace Anthropoid, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR. Tématem soutěže byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, v letošním roce jsme si připomněli 80. výročí tohoto hrdinského činu československých výsadkářů. Naši chlapci se převlékli do…
 • McDonald Cup 2022

  Dne 5. 5. 2022 se uskutečnilo v Aši okresní kolo v McDonald's cupu. Naše družstvo, složené z žáků 2. a 3. tříd, skončilo na krásném druhém místě. Tím si zajistilo postup do krajského kola, které se koná 16.5.,2022 v Sokolově. Budeme vám držet palce! Sestava: Smitek, Valíček, Hamouz, Tisoň, Izhánics,…
 • Příměstské tábory o prázdninách 2022

  Naše škola je zapojena do projektu „Na Chebsku učíme bez jazykových bariér“, který je podporován MVČR. V rámci tohoto projektu pořádáme v době letních prázdnin příměstské tábory pro žáky – cizince a jejich české kamarády. Cílem táborů je zvyšování úrovně českého jazyka u žáků – cizinců, podpora sociálních vztahů dětí,…

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

 • Technické vybavení školy: dotykové tabule, jazyková laboratoř, učebny informatiky, keramická dílna, projektory, wifi
 • Nová metoda čtení - Sfumato
 • Testování formou Scio testů
 • Kvalifikovaný pedagogický sbor

V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na 100% kvalifikovaném, kvalitním pedagogickém sboru.

Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.

Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz